Kulturavvik

Vardegruppen tror på ulikhet og mangfold så lenge team er sammensatt ut fra bevisste komplementære valg. På bakgrunn av dette har vi ikke beskrevet ønsket kultur, men derimot beskrevet hva vi anser som kulturavvik.

Det er kulturavvik:

  • Ikke å vite hva oppdragsgiver trenger – ikke å levere riktig vare og tjeneste
  • Ikke å vite planen / målet med arbeidet eller oppgaven
  • Ikke å gjennomføre i henhold til plan / frist
  • Ikke alltid ha noe å gjøre som skaper verdi eller framdrift, evt. tilby dette
  • Å gjøre samme feil flere ganger; ikke kontinuerlig å forbedre seg
  • Ikke å bringe faglige diskusjoner til torgs
  • Tillate at ting er uklare eller usagt
  • Ikke å skyte på alt så lenge ballen er innenfor 16-meteren
  • Ikke å forsøke fordi man er redd for å feile
  • Ikke å ha et ubegrenset mulighetsperspektiv