Selskapene

Vardegruppen er den største, norskeide Management Consulting-grupperingen, og omfatter selskapene Varde Hartmark, Lean Communications, Develop, Kompetansetorget og Hartmark Executive Search.

Varde Hartmark er Norges aller eldste, ett av de større og et klart toneangivende selskap innen management consulting. Selskapet er spesialisert innen strategirealisering. Varde Hartmark har dybdekompetanse innen bransjene retail, stat og kommune, bygg og anlegg samt medlemsbaserte organisasjoner. Varde Hartmark består av kompetansegrupperinger innen strategi, analyse, virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, lederutvikling og formidling.

Daglig leder er Even Nordstrøm.

Varde Hartmark: Management consulting siden 1928. Realisering siden 2008.

leanlogo

Lean Communications har en lederposisjon blant norske leanspesialistmiljøer. Ved hjelp av systematisk forbedringsarbeid og dokumenterte økonomiske resultater på vegne av oppdragsgiverne, har Lean Communications opparbeidet en sterk merkevare og høy etterspørsel fra et økende antall kunder.

Lean Communications er fundamentert i troen på enkeltmennesket, sterke mellommenneskelige verdier, redelighet og svært høy kompetanse. Selskapet står sterkt innen industri og bygg og anlegg, og er godt posisjonert til å gjennomføre større prosjekter innen helse, olje og gass og logistikk.

Daglig leder er Bjørn Ungersness.

Lean Communications: Forbedring gjennom forståelse. Og dokumenterte resultatforbedringer.

heslogo

Hartmark Executive Search er Norges eldste hodejegerfirma og har i flere tiår levert sine oppdragsgivere toppledere, styremedlemmer og sentrale nøkkelpersoner som har evnet å skape store verdier for sine eiere når Hartmark Executive Search har stått bak matchmakingen. Hartmark Executive Search består av meget erfarne konsulenter og sultne, presise researchere.

Adm. direktør er Frode Bjørnæs.

Hartmark Executive Search: Lederutvelgelse med dokumentert høy presisjon.

Develop er rettet mot teknologirådgivning og –utvikling som støtte for endringsprosesser, innsikt, styring og effektivisering. Selskapet skal uvikle løsninger som støtter og muliggjør målbar forretningseffekt for Vardegruppens oppdragsgivere.

Daglig leder er Jørn Fredriksen

Kompetansetorget_logox300

Kompetansetorget bidrar til å redde liv og unngå skader ved å være spesialisert innen digital sikkerhetsopplæring. Syv prosent av norske barnehageansatte fikk i 2013 sikkerhetskort etter å gjennomført sikkerhetsutdanningen i «Sikkerhetsrommet». Selskapet drives kommersielt, men ideen er tuftet på et ideelt formål og realisert ved et kompetansemessig spleiselag i Vardegruppen (HMS/sikkerhet, pedagogikk, opplæring og V-læring).

Daglig leder er Magnus Fredriksen

Kompetansetorget: Redder liv og forebygger skader ved effektiv sikkerhetsopplæring.