Vardekorpset

VARDEKORPSET

Vardekorpset har som formål å støtte eller løfte initiativ som fremmer sosialt entreprenørskap til beste for de mest ressurssvake i samfunnet, eller kommersielt entreprenørskap som stimulerer bærekraftig teknologiutvikling til beste for mennesker. Hensikten med Vardekorpset er å kunne yte uselvisk tilbake til storsamfunnet som på direkte eller indirekte måte har bidratt til vekst og utvikling for alle involverte i Vardegruppen.


2019 – : VARDEKORPSET STØTTER SOCIAL STARTUP

Social Startup er et seks måneders skreddersydd akseleratorprogram for 10 tidligfase-selskaper og prosjekter som løser samfunnsutfordringer. Vardekorpset skal bidra med kompetanse innen strategirealisering og forretningsutvikling, rekruttering og HR / Team, IT-utvikling, programmeringstjenester og LEAN systematisk forbedringsarbeid. Vardekorpset bidrar med totalt 120 gratis rådgivningstimer. Akseleratoren gjennomføres januar – juni 2019.

Social Startup er initiert av FERD Sosiale Entreprenører, SoCentral og Den Sociale Kapitalfond

Les mer på www.socialstartup.no


VARDEKORPSETS TIDLIGERE PROSJEKTER:

2016 – 2018: VARDEKORPSET STØTTET GATETEAM OSLO

I perioden har Vardekorpset:

  • Bidratt i arbeidet med å få på plass vedtekter, org. nr, kontonr. og andre ting som må være på plass for en organisasjon
  • Hjulpet med å få på plass et lagerlokale for lagring av nødvendig materiell
  • Sponset med ca 150 000,-
  • Deltatt på utdelinger av klær mm. en gang i mnd.